Phương trình tích A(x).B(x) = 0

1. Dạng tổng quát của phương trình tích

A(x).B(x) = 0

2. Cách giải phương trình tích

A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0 hoặc B(x) = 0

3. Các bước giải phương trình tích

Bước 1: Đưa phương trình đã cho về dạng tổng quả A(x).B(x) = 0 bằng cách:
– Chuyển tất cả các hạng tử của phương trình về vế trái. Khi đó vế phải bằng 0.
– Phân tích đa thức ở vế phải thành nhân tử.
Bước 2: Giải phương trình và kết luận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *