Phép cộng, trừ và nhân số phức

Lý thuyết số phức và phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia số phức và bài tập kèm theo.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *