Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 25/4

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán Bài 1. Đặt tính rồi tính: 319 + 655          32 + 868           92 + 808 Bài 2. Đặt tính rồi tính: 304 x 3            193 x 4              108 x 8 Bài 3: Viết theo mẫu: 3125 = 3000 + 100 + 20 + 5 2004 =…………………………… 3110=……………………………. 1804=…………………………… 6400=…………………………… Bài 4: Có […]

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 23/4

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán Bài 1. (1 điểm) Tính nhẩm: 18 x 5 =…….     17 x 5 =…….      42: 7 =…….       48: 6 =……. Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 124 x 3         305 x 6          132: 6         567: 7 Bài 3. (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 48 + 36: 6         684: 3 x […]

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 22/4

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán Bài 1. (1 điểm) Tính nhẩm: 6 x 6 =…….         8 x 8 =…….         45: 9 =…….         56 : 8 =……. Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 116 x 3         309 x 5        84: 6         679: 7 Bài 3. (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 24 + 32: 8             378: 3 […]

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 21/4

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán Bài 1. (1 điểm) Tính nhẩm: 3 x 6 =…….        7 x 8 =…….        42: 7 =…….       48: 6 =……. Bài 2. (3 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 48 + 36: 6                     684: 3 x 2 Bài 3. (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: a) Số […]

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 20/4

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán Bài 1. (4 điểm) a) Tính nhẩm: 4 x 7 =…….         6 x 8 =…….        64: 8 =…….       54 : 9 =……. b) Đặt tính rồi tính: 407 + 382          660 – 251        84 x 7          97: 7 c) Tìm x: x: 5 = 141                   58 – 34 < x + 23 < 78: 3 […]

Cách tính, công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, lập phương

Chia sẻ công thức tính thể tích hình hộp hộp chữ nhật, hình lập phương và phương pháp tính thể tích khối hộp qua các bài toán có lời giải chi tiết dễ hiểu. Hình hộp là hình lăng trụ tứ giác có đáy là hình bình hành. Hình hộp có 6 mặt là hình bình […]

Cách chứng minh 2 đường thẳng song song trong không gian

Hướng dẫn cách chứng minh hai đường thẳng song song trong không gian qua 2 phương pháp thường dùng. Có các ví dụ minh họa kèm lời giải chi tiết. Nhắc lại định nghĩa: Hai đường thẳng gọi là song song nếu chúng đồng phẳng và không có điểm chung. Để chứng minh 2 đường […]

Cách tính giá trị biểu thức và bài tập – Toán lớp 5

Cách tính giá trị biểu thức với các quy tắc cần ghi nhớ. Và một số bài tập tính giá trị biểu thức thuộc chương trình Toán lớp 5. Phương pháp tính giá trị của một biểu thức tương đối đơn giản, các em chỉ cần nhớ các quy tắc chung dưới đây. Cách tính […]

Một số bài tập tính giá trị biểu thức thi HSG Toán lớp 5 có lời giải

Chia sẻ tới các em một số bài tập tính giá trị biểu thức có trong các đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5. Bài 1. a)Tính nhanh:  $ \displaystyle \frac{{4678\times 4679+4680\times 31+4648}}{{4680\times 4679-4678\times 4679}}$ b) Cho dãy tính: 492 : 4 x 123 x 2 + 13 : 3 Hãy thêm dấu ngoặc […]

20 bài toán hình vui dành cho học sinh giỏi tiểu học có lời giải

I . Dạng bài gấp-cắt trên các tờ giấy Bài 1: Một tờ giấy hình vuông có diện tích là 72 cm2 thì đường chéo của tờ giấy đó dài bao nhiêu? Bài giải: Gọi tờ giấy hình vuông là ABCD. Nối hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O (hình vẽ bên). Hình vuông được […]

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh – Ôn thi lớp 5 lên lớp 6

I. Sắp xếp để tạo thành câu hoàn chỉnh 1. in/ spring/ What/ like/ is/ the/ weather/ ? ………………………………………… 2. isn’t/ going/ to/ Hoi An/ Minh/ next/ week/ . ………………………………………………. 3. is/ it/ here/ your/ house/ How far/ from/ to/ ? ……………………………………………………….. 4. straight/ Go/ turn/ and/ ahead/ right/ . …………………………………………………. 5. the/ swimming pool/ […]

Bài tập nâng cao tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có đáp án

A. Công thức tính I. Diện tích xung quanh của hình lập phương Sxq = 4 x a x a Trong đó Sxq là diện tích xung quanh của hình lập phương, a là độ dài một cạnh của hình lập phương. II. Diện tích toàn phần của hình lập phương Stp = 6 x […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội