Những Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Sử Dụng Bản Đồ Tư Duy Để Lập Dàn Ý Lớp 12

Nghị luận xã hội là dùng lý luận để phân tích ý nghĩa phải trái, bàn bạc, mở rộng vấn đề. Đây là thể loại văn hướng đến phân tích, bàn bạc về các vấn đề liên quan đến các mối quan hệ của con người trong đời sống xã hội. Mục đích cuối cùng của nó là tạo ra những tác động tích cực đến con người và những mối quan hệ giữa người với người trong xã hội. Văn nghị luận xã hội thường được chia làm hai kiểu: nghị luận về một tư tưởng đạo lý và nghị luận về một hiện tượng đời sống. Để có thể lập dàn bài cho một bài văn nghị luận xã hội, tác giả đã cụ thể hóa bằng Kĩ thuật tư duy “5W1H”

  1. What: Giải thích ý nghĩa của từ (hoặc câu) của đề tài
  2. Who: Nêu những tấm gương (nếu là việc tốt, còn việc xấu thì nêu biểu hiện)
  3. Why: Tại sao? Nếu đúng thì vì sao đúng và tương tự sai là bởi vì sao
  4. How: Giải pháp thực hiện, suy nghĩ của bản thân

Đây là một trong những phương pháp đổi mới dạy và học, giúp học sinh dễ dàng và hứng thú trong việc viết văn, nhất là văn nghị luận xã hội. Đề tài: “Dạy Văn Bằng Bản Đồ Tư Duy” đã đạt được giải Nhì “Giải thưởng Khoa học Kĩ thuật Tp.Hồ Chí Minh năm 2009”

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *