Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ

Ở bài viết này Gia sư Hà Nội chia sẻ cho các em một số phương pháp giải phương trình vô tỉ như: nâng lên lũy thừa, trị tuyệt đối hóa, sử dụng bất đẳng thức, đưa về phương trình tích, đặt ẩn phụ.

Với mỗi phương pháp chúng tôi sẽ đưa ra các dạng và ví dụ giải minh họa đầy đủ, chi tiết dễ hiểu.

1. Phương pháp nâng lên lũy thừa

Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ-1

Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ-2

2. Phương pháp trị tuyệt đối hóa

Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ-3

Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ-4

Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ-5

3. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức

Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ-6

4. Phương pháp đưa về phương trình tích

Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ-7

5. Phương pháp đặt ẩn phụ

Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ-8

Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ-9

Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ-10

Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ-11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *