Một số bài tập giúp bé phân biệt độ dài

Những bài tập mà Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ dưới đây sẽ giúp các bé biết phân biệt độ dài. Bài tập dưới dạng hình ảnh dễ hiểu dễ nhớ.

Câu hỏi 1: Bé hãy cho biết cây hoa nào dài hơn?

Một số bài tập giúp bé phân biệt độ dài-1

Câu hỏi 2: Chú Cún nào ngắn hơn?

Một số bài tập giúp bé phân biệt độ dài-2

Câu hỏi 3: Hai chiếc xe buýt này có bằng nhau không?

Một số bài tập giúp bé phân biệt độ dài-3

A.Có bằng nhau
B. Không bằng nhau

Câu hỏi 4: Chiếc cưa nào ngắn nhất?

Một số bài tập giúp bé phân biệt độ dài-4

Câu hỏi 5: Chiếc bút nào dài nhất?

Một số bài tập giúp bé phân biệt độ dài-5

Bạn cần kết hợp ôn lại kiến thức những bài tập trước cho bé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *