Lý thuyết về giới hạn của dãy số

Lý thuyết về giới hạn của dãy số: giới hạn hữu hạn, giới hạn đặc biệt, định lý, hữu hạn vô cực, cấp số lùi nhân.

Lý thuyết về giới hạn của dãy số
Lý thuyết về giới hạn của dãy số-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *