Hàm số mũ, hàm số logarit

Định nghĩa và tính chất của hàm số mũ, hàm số logarit. Đồ thị của hàm số logarit, công thức đạo hàm logarit.

– Định nghĩa logarit
– Tính chất hàm số mũ, hàm số logarit
– Công thức đạo hàm logarit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *