Sách tham khảo

Kho tài liệu sách phong phú đồ sộ gồm các loại sách tham khảo, sách về kỹ năng sống hay. Các loại sách cho học sinh, sinh viên.

Ebook 30 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 5

Chia sẻ cuốn ebook 30 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 bao gồm các chuyên đề với bài tập minh họa có lời giải. CHUYÊN ĐỀ 1. SỐ TỰ NHIÊN, SỐ THẬP PHÂN CHUYÊN ĐỀ 2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ CHUYÊN ĐỀ 3. TỈ SỐ PHẦN TRĂM CHUYÊN ĐỀ […]

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề chọn câu đồng nghĩa tiếng Anh

Chọn câu đồng nghĩa với một câu cho sẵn là một phần trong cấu trúc của đề thi vào các trường Đại học và Cao đẳng. Tập sách này là bộ sưu tập gồm 1000 câu như thế. Để làm tốt dạng bài tập này và để có thể chọn câu trả lời đúng, chính […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội