Giáo án

Xem, download, tải giáo án giảng dạy các môn học trên lớp, dạy thêm: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh, Sử, Địa, tiếng Việt thuộc chương trình của bộ giáo dục.

Ebook Hướng dẫn thực hành dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh tiểu học trong nhà trường

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh là nhiệm vụ rất quan trọng vì trẻ em hôm nay là tương lai của đất nước mai sau. Được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, ngành Y tế và ngành Giáo dục đã có nhiều cố gắng […]

Sách Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

Nhà trường với tư cách là một thiết chế hiện thực hoá sứ mệnh của nền giáo dục trong đời sống kinh tế – xã hội tham giia trực tiếp đào tạo, giáo dục thế hệ trẻ, nhà trường còn được coi là tế bào chủ chốt của bất kỳ hệ thống giáo dục nào […]

Sách Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở

Tuổi thiếu niên được tính từ 11, 12 đến 14, 15 tuổi. Lúa tuổi này chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng đòi với sự phát triển tâm lý trẻ em. Sự phát triến của các em được phản ánh hàng các tên gọi khác nhau: thời kỳ quá độ, tuổi khó khăn, tuổi […]

Sách Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non là đặc biệt cần thiết bởi khi còn bé là lúc dễ giáo dục, dạy bảo nhất. Giao tiếp xúc cảm trực tiếp với người lớn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển tâm lý của trẻ, đặc biệt là […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội