Ebook Trắc nghiệm kiến thức tiếng Anh 8 – Võ Tâm Lạc Hương

Xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn “Trắc nghiệm kiến thức tiếng Anh 8” của thạc sĩ Võ Tâm Lạc Hương. Đây là tài liệu được biên soạn nhằm phục vụ (đối tượng là học sinh khối lớp 8 và giáo viên THCS theo chương trình và sách giáo khoa mới cùa Bộ GD&ĐT.

Với mục đích giúp các em học sinh ôn tập và hệ thống hóa các kiến thức đã học, các thầy cô giáo có thêm tư liệu đế soạn giảng và kiểm tra môn học này.

Sách dược trình bày khá rõ ràng và bám sát theo từng đơn vị bài học (unit) và được thế hiện dưới các dạng bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan. Trọng tâm của sách gồm những phần:

  • Cách đọc (pronuciation)
  • Từ vựng (vocabulary)
  • Ngữ pháp (grammar)
  • Khả năng hiểu biết nội dung một đoạn văn (comprehension)

Những ngữ liệu xây dựng các bài tập ở đây được tác giả lấy ra từ những nội dung của bài học trong sách giáo khoa với nhiều mức độ khó, dễ và bao quát được các kĩ năng ngôn ngữ khác nhau. Và đế đạt được các kết quả tốt nhất, học sinh cần kiên trì tự làm các bài tập đã cho trước khi xem đáp án ở cuối cuốn sách nhằm kiếm tra lại các phần đã làm.

Chúng tôi tin rằng cuốn “Trắc nghiệm kiến thức tiếng Anh 8” của thạc sĩ Võ Tâm Lạc Hương sẽ giúp cho các thầy cô giáo thêm một tư liệu quý, các em học sinh sẽ có cơ hội kiểm tra kết quả học tập của mình và chuẩn bị tốt cho việc làm bài kiểm tra học kì…

Đọc sách Trắc nghiệm kiến thức tiếng Anh 8 – Võ Tâm Lạc Hương:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *