Đường thẳng đi qua hai điểm

1. Hai đường thẳng trùng nhau

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Từ đó suy ra : hai đường thẳng có 2 điểm chung thì trùng nhau.

2. Cách đặt tên đường thẳng

– Dùng chữ cái in hoa, ví dụ vẽ đường thẳng AB:
Đường thẳng đi qua hai điểm - Hình học 6 - Toán lớp 6-1
– Dùng một chữ cái thưởng, ví dụ đường thẳng a:
Đường thẳng đi qua hai điểm - Hình học 6 - Toán lớp 6-2
– Dùng hai chữ cái thường ,ví dụ đường thẳng xy:
Đường thẳng đi qua hai điểm - Hình học 6 - Toán lớp 6-2

3. Vị trí của hai đường thẳng phân biệt

– Hoặc không có điểm chung nào(Gọi là đường thẳng song song).
Đường thẳng đi qua hai điểm - Hình học 6 - Toán lớp 6-3
Ví dụ hình bên hai đường thẳng song song a và b.
– Hoặc chỉ có một điểm chung(Gọi là hai đường thẳng cắt nhau) ,
Đường thẳng đi qua hai điểm - Hình học 6 - Toán lớp 6-4
Ví dụ hinh bên hai đường thằng m và n cắt nhau tại điểm 0.
Điểm chung của hai dường thẳng gọi là giao điểm của hai đường thẳng đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *