Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng

1. Định nghĩa trung điểm

Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B cách đều A, B (MA=MB)
Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng-1

2. Tính chất trung điểm

Nếu M là trung điểm của đoạn AB thì: MA=MB=AB/2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *