Diện tích hình vuông

Công thức tính diện tích hình vuông

Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó:
S = a2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *