Diện tích hình chữ nhật

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước của nó:
S = a.b
(S là diện tích, a là chiều dài, b là chiều rộng của hình chữ nhật)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *