Điểm, đường thẳng – Hình học 6

Lý thuyết điểm, đường thẳng

1. Khái niệm về điểm, đường thẳng

Điểm, đường thẳng là các hình hình học không gian được định nghĩa.
Hình ảnh của điểm: một dấu chấm nhỏ.
Hình ảnh của đường thẳng: sợi chỉ căng thẳng.

2. Vị trí của điểm và đường thẳng

Trong hình bên:
– Điểm A thuộc đường thẳng m, kí hiệu A ∈ m.
– Điểm B không thuộc đường thằng m, kí hiệu B ∉ m.
Điểm, đường thẳng - Hình học 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *