Đề thi Toán 9

Tổng hợp đề kiểm tra 15′, 45′, 1 tiết, đề thi 8 tuần, đề thi học kì 1, học kì 2, cuối năm, đề thi học sinh giỏi Đại số, Hình học thuộc môn Toán lớp 9.

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Bài 1: (5 điểm) a) Tính giá trị của biểu thức : $ \displaystyle A=\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}}+\frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{2}-\sqrt{3}}$ b) Giải phương trình : $ \displaystyle \left\{ \begin{array}{l}{{x}^{2}}+{{y}^{2}}=11\\x+xy+y=3+4\sqrt{2}\end{array} \right.$ Bài 2: (4,0 điểm) a) […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh An Giang năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề). Bài 1 : (4,0 điểm) a. Khử căn ở mẫu số $ A=\frac{59}{\sqrt{3}+\sqrt{5}+\sqrt{7}}$ b. Tính tổng $ S=\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{7}}+\cdot \cdot \cdot +\frac{1}{\sqrt{2011}+\sqrt{2013}}$ Bài […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Hà Tĩnh năm học 2012-2013

Bài 1: a) Tính giá trị biểu thức: $ \displaystyle M={{(x-y)}^{3}}+3(x-y)(xy+1)$ , biết $ \displaystyle x=\sqrt[3]{3+2\sqrt{2}}-\sqrt[3]{3-2\sqrt{2}},y=\sqrt[3]{17+12\sqrt{2}}-\sqrt[3]{17-12\sqrt{2}}$ b) Giải phương trình: $ \displaystyle \frac{2x}{{{x}^{2}}-x+1}-\frac{x}{{{x}^{2}}+x+1}=\frac{5}{3}$ Bài 2: a) Giải hệ phương trình: $ \displaystyle \left\{ \begin{array}{l}{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+3=4x\text{ (1)}\\{{x}^{3}}+12x+{{y}^{3}}=6{{x}^{2}}\text{+9 (2)}\end{array} \right.$ b) Tìm các số tự nhiên a, b, c phân biệt sao cho biểu thức sau nhận giá trị nguyên: $ […]