Đề thi Toán 9

Tổng hợp đề kiểm tra 15′, 45′, 1 tiết, đề thi 8 tuần, đề thi học kì 1, học kì 2, cuối năm, đề thi học sinh giỏi Đại số, Hình học thuộc môn Toán lớp 9.

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Hải Dương năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Không kể thời gian giao đề. Ngày thi 27/3/2013. Câu 1 (2,0 điểm): a) Rút gọn biểu thức:  $ \mathrm{A=}\left( \sqrt{\mathrm{x}-\sqrt{\mathrm{50}}}-\sqrt{\mathrm{x+}\sqrt{\mathrm{50}}} \right)\sqrt{\mathrm{x+}\sqrt{{{\mathrm{x}}^{\mathrm{2}}}-\mathrm{50}}}$ với $ \mathrm{x}\ge \sqrt{50}$ b) Cho $ \mathrm{x+}\sqrt{\mathrm{3}}\mathrm{=2}$. […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Hà Nam năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Nam năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Không kể thời gian giao đề. Bài 1. (4,0 điểm) Cho biểu thức: $ P=\frac{x}{(\sqrt{x}+\sqrt{y})(1-\sqrt{y})}-\frac{y}{(\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{x}+1)}-\frac{xy}{(\sqrt{x}+1)(1-\sqrt{y})}$ a) Rút gọn biểu thức P. b) Tìm các giá trị x, y nguyên […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Kontum năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Kontum năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Không kể thời gian giao đề. Ngày thi: 16/3/2013 Câu 1: (5,0 điểm) Cho biểu thức: $ \displaystyle \text{P}=\frac{2\sqrt{x}-9}{{{x}^{{}}}-5\sqrt{x}+6}-\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2}-\frac{2\sqrt{x}+1}{3-\sqrt{x}}\text{ (}x\ge 0;x\ne 4;x\ne 9).$ a. Rút gọn biểu thức P. b. […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Phú Thọ năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Không kể thời gian giao đề. Câu1: 1, Giải phương trình nghiệm nguyên: $ \displaystyle 8{{x}^{2}}-3\text{x}y-5y=25$ 2,Tìm tất cả số nguyên dương n sao cho  A=  $ \displaystyle n{{.4}^{n}}+{{3}^{n}}\vdots […]