Đề thi Toán 9

Tổng hợp đề kiểm tra 15′, 45′, 1 tiết, đề thi 8 tuần, đề thi học kì 1, học kì 2, cuối năm, đề thi học sinh giỏi Đại số, Hình học thuộc môn Toán lớp 9.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 quận Hà Đông 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Đề chính thức. Bài 1 (2,0 điểm). Tìm x biết: 1) $ 3\sqrt{x}+4\sqrt{x}-5\sqrt{x}=10$ 2) $ \sqrt{{{{{\left( {x+3} \right)}}^{2}}}}=1$ Bài […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Đan Phượng 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Bài 1 (1,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau: a) $ \sqrt{{1,6}}.\sqrt{{250}}+\sqrt{{19,6}}:\sqrt{{4,9}}$ b) $ 2\sqrt{{27}}+\sqrt{{{{{(1-\sqrt{3})}}^{2}}}}-7\sqrt{3}$ c) $ 2\sqrt[3]{{24}}-5\sqrt[3]{{81}}+4\sqrt[3]{{192}}$ Bài 2 (2,0 […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 quận Thanh Xuân 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Đề chính thức. Ngày thi: 12/12/2018. Câu 1 (2,0 điểm) 1) Rút gọn biểu thức A = sin218° + cos218° […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 quận Ba Đình 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: 13/12/2018. Bài 1 (2,0 điểm) a) Rút gọn biểu thức: A = $ \frac{{3+2\sqrt{3}}}{{\sqrt{3}}}-\frac{2}{{\sqrt{3}-1}}$ b) Giải phương […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Thường Tín 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo huyện Thường Tín năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Câu 1. (2,5 điểm) Cho biểu thức P = $ \left( {\frac{{3\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}+5}}+\frac{{2\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-5}}+\frac{{3x-5\sqrt{x}}}{{25-x}}} \right):\left( {2-\frac{{2\sqrt{x}+9}}{{\sqrt{x}+5}}} \right)$ 1) Rút gọn biểu thức P 2) […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Sóc Sơn 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo huyện Phúc Thọ năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: 11/12/2018. Câu 1 (2 điểm). Thực hiện phép tính a) $ 2\sqrt{{48}}+4\sqrt{{27}}+\sqrt{{75}}+\sqrt{{12}}$ b) $ \frac{3}{{\sqrt{5}-2}}+\frac{3}{{\sqrt{5}+2}}-\frac{{5-\sqrt{5}}}{{\sqrt{5}-1}}$ Câu 2 (2,5 điểm). Cho […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Phúc Thọ 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo huyện Phúc Thọ năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể giao đề). Câu 1. (2 điểm) Cho các biểu thức M = $ \left( {\frac{{x+3}}{{x-9}}+\frac{1}{{\sqrt{x}+3}}} \right)$ và N = $ \frac{{\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-3}}$ với x > 0; x […]