Đề thi Toán 9

Tổng hợp đề kiểm tra 15′, 45′, 1 tiết, đề thi 8 tuần, đề thi học kì 1, học kì 2, cuối năm, đề thi học sinh giỏi Đại số, Hình học thuộc môn Toán lớp 9.

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 huyện Lương Tài 2015-2016

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Lương Tài, đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2015-2016, môn thi Toán 9. Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: (2,0 điểm) Cho biểu thức: $ P=\frac{{{x}^{2}}-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1}-\frac{2x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}+\frac{2\left( x-1 \right)}{\sqrt{x}-1}.$ a) Rút gọn P. b) Tìm giá trị nhỏ nhất của […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 huyện Yên Định 2012-2013

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Định, đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2012 – 2013, môn thi Toán 9. Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (3 điểm) Cho A = $ \displaystyle \left( \frac{\sqrt{x}-2}{x-1}-\frac{\sqrt{x}+2}{x+2\sqrt{x}+1} \right).\frac{{{x}^{2}}-2x+1}{2}$ a) Rút gọn A. b) Tìm x để A […]