Đề thi Toán 7

Tổng hợp đề kiểm tra 15′, 45′, 1 tiết, đề thi 8 tuần, đề thi học kì 1, học kì 2, cuối năm, đề thi học sinh giỏi Đại số, Hình học thuộc môn Toán lớp 7.

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 7 THCS Võ Trường Toản

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 7  BÀI 1: (4 điểm) Thực hiện các phép tính : a) $ \displaystyle \left( \frac{11}{12}:\frac{44}{16} \right).\left( -\frac{1}{3}+\frac{1}{2} \right)$ b) $ \displaystyle 7,5:\left( -\frac{5}{3} \right)+2\frac{1}{2}:\left( -\frac{5}{3} \right)$ c)  $ \displaystyle \left| -\frac{3}{7} \right|:\left( -3 \right)_{{}}^{2}-\sqrt{\frac{4}{49}}$ d)  $ \displaystyle \frac{(-5_{{}}^{2}).(-5_{{}}^{3}).16}{\left( -2 \right)_{{}}^{4}}$ BÀI 2: (2 điểm) a) $ \displaystyle 2x-\frac{3}{4}=-\left( […]

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 7 THCS Đồng Khởi

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 7 BÀI 1: (4 điểm) Thực hiện các phép tính : a) $ \displaystyle \frac{3}{5}+\left( -\frac{2}{3} \right)-\left( -\frac{5}{2} \right)$ b) $ \displaystyle 2\frac{2}{9}:1\frac{1}{9}-\frac{46}{5}:4\frac{3}{5}$ c) $ \displaystyle \left( \frac{2}{3} \right)_{{}}^{2}+\frac{5}{9}+\left( \frac{2}{3}:\frac{-2}{3} \right)$ d) $ \displaystyle \frac{5_{{}}^{2}.5_{{}}^{3}}{(-5)_{{}}^{4}}$ BÀI 2: (2 điểm) Tìm các số a, b, c biết : $ \displaystyle […]