Đề thi Toán 7

Tổng hợp đề kiểm tra 15′, 45′, 1 tiết, đề thi 8 tuần, đề thi học kì 1, học kì 2, cuối năm, đề thi học sinh giỏi Đại số, Hình học thuộc môn Toán lớp 7.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 7 THCS Vinschool năm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Vinschool năm học 2018-2019. Thời gian: 90 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Bài 1: Chọn đáp án đúng Câu 1: Giá trị của biểu thức $ A={{\left( {5+{{2}^{3}}-{{3}^{3}}} \right)}^{o}}$ là: a. $ […]

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 7 THCS Ngô Gia Tự 2018-2019

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 7 trường THCS Ngô Gia Tự – Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Ngày 25/8/2018. Bài 1 (2,5 điểm) Thực hiện phép tính hợp lí: a) $ \left( 314+{{4}^{3}} \right)-\left( \left| -314 \right|-36 \right)+{{2018}^{0}}$ b) $ \frac{-5}{12}.\frac{4}{19}+\frac{-7}{12}.\frac{4}{19}-\frac{40}{57}$ c) $ \frac{5.7+5.12}{5.9+10.8}$ Bài […]

Đề kiểm tra chất lượng môn Toán 7 THCS Lương Thế Vinh 2018-2019

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán 7 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. I. TRẮC NGHIỆM: (2Đ) Câu 1: Viết chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ở câu sau: 1) Kết quả của phép tính $ {{\left( […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 7 THCS Ngô Gia Tự 2018-2019

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 THCS Ngô Gia Tự năm học 2018-2019. Ngày 25/8/2018. Thời gian: 90 phút. Bài 1 (2,5 điểm) Thực hiện phép tính hợp lí: a) $ \left( 314+{{4}^{3}} \right)-\left( \left| -314 \right|-36 \right)+{{2018}^{0}}$ b) $ \frac{-5}{12}.\frac{4}{19}+\frac{-7}{12}.\frac{4}{19}-\frac{40}{57}$ c) $ \frac{5.7+5.12}{5.9+10.8}$ Bài 2 (1,5 điểm) […]