Đề thi Toán 6

Tổng hợp đề kiểm tra 15′, 45′, 1 tiết, đề thi 8 tuần, đề thi học kì 1, học kì 2, cuối năm, đề thi học sinh giỏi Số học, Hình học thuộc môn Toán lớp 6.

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 4

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Đáp án đề số 4 Bài 1 a. S = $ \displaystyle \frac{270.450+270.550}{\frac{(2+18).9}{2}}=\frac{270(450+550)}{90}=\frac{270000}{90}=3000$ b. Ta có nếu $ \displaystyle \frac{a}{b}<1$ thì $ \displaystyle \frac{a}{b}<\frac{a+n}{b+n}(n\in {{N}^{*}})$ Vậy A < B Bài 2 a. C = 2 + 22 + 23 + …….. + 299 + 2100 […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 2

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Bài 1 (3điểm) a.Tính nhanh: A = $ \displaystyle \frac{1.5.6+2.10.12+4.20.24+9.45.54}{1.3.5+2.6.10+4.12.20+9.27.45}$ b.Chứng minh : Với k ∈ N* ta luôn có : $ \displaystyle k\left( k+1 \right)\left( k+2 \right)-\left( k-1 \right)k\left( k+1 \right)=3.k\left( k+1 \right)$. áp dụng tính tổng :   S = $ \displaystyle 1.2+2.3+3.4+…+n.\left( […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 1

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Bài 1 (3điểm) a, Cho A = 9999931999 – 5555571997.  Chứng minh rằng A chia hết cho 5 b, Chứng tỏ rằng: $ \displaystyle \frac{1}{41}+\frac{1}{42}+\frac{1}{43}+…+\frac{1}{79}+\frac{1}{80}>\frac{7}{12}$ Bài 2 (2,5điểm) Tổng số trang của 8 quyển vở loại 1 ; 9 quyển vở loại 2 […]

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 6 THPT chuyên Amsterdam năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 THPT chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2017 – 2018. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Bài 1 (2.5điểm). Tính: a) A = (-1436) – (-1586+|-532|) – (568 + 468) + 1434. b) $ \displaystyle B=\frac{18_{{}}^{6}.2_{{}}^{12}.4_{{}}^{3}.9_{{}}^{3}}{6_{{}}^{3}.6_{{}}^{9}.27_{{}}^{3}}$ Bài 2 (2 […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 quận Long Biên năm học 2015 – 2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 Phòng giáo dục và đào tạo quận Long Biên năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 90 phút. Ngày thi 17/12/2015. Đề thi gồm có 5 câu. Bài 1 (2,0 điểm): Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể) a) 25.189-25.88- 25 […]