Đề thi Toán 12

Tổng hợp đề kiểm tra, đề thi dành cho học sinh khối 12 môn Toán: đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, thi 8 tuần, thi học kì 1, 2, đề thi THPT quốc gia.

Đề thi HSG Toán 12 cấp trường THPT Thạch Thành 1 năm 2017- 2018

Đề thi học sinh giỏi Toán 12 cấp trường THPT Thạch Thành 1 năm học 2017- 2018. Thời gian làm bài 180 phút. Có đáp án. Câu 1:(4 điểm) 1. Cho parabol $ \left( P \right):y=-{{x}^{2}}+4x+5$ và đường thẳng $ d:y=mx+1-2m$. Tìm m để đường thẳng d cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A, […]