Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Toán – Tin ĐH Sư Phạm Hà Nội 2017 – 2018

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán chuyên Toán – Tin ĐH Sư Phạm Hà Nội 2017 – 2018. Dùng riêng cho học sinh chuyên Toán và Tin. Có gợi ý giải.

Thời gian làm bài 120 phút.
Đề thi:
Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Toán - Tin ĐH Sư Phạm Hà Nội 2017 - 2018
 
Gợi ý giải:
Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Toán - Tin ĐH Sư Phạm Hà Nội 2017 - 2018-1
Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Toán - Tin ĐH Sư Phạm Hà Nội 2017 - 2018-2
Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Toán - Tin ĐH Sư Phạm Hà Nội 2017 - 2018-3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *