Đề thi vào 10 môn Tổ hợp tỉnh Nam Định 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tổ hợp Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định năm học 2018 -2019. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề.

Ngày thi 10/6/2018

Môn Tổ hợp gồm các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và ngoại ngữ.

Đề thi vào 10 môn Tổ hợp tỉnh Nam Định 2018 có đáp án

Đề thi vào 10 môn Tổ hợp tỉnh Nam Định 2018 có đáp án

 

Đề thi vào 10 môn Tổ hợp tỉnh Nam Định 2018 có đáp án-2

Đề thi vào 10 môn Tổ hợp tỉnh Nam Định 2018 có đáp án-3

Đề thi vào 10 môn Tổ hợp tỉnh Nam Định 2018 có đáp án-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *