Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Kiên Giang năm học 2015-2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ Văn Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Kiên Giang năm học 2015-2016. Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi: 11/6/2015

Câu 1. (3,0 điểm)

Đọc đoạn thơ và thực hiện các yêu cầu sau:

“…Áo anh rách vai

Quần tồi có vài mảnh vá

Miệng cười buốt giá

Chân không giày…”

– Đoạn thơ trên nằm trong văn bản nào? Do ai sáng tác?

– Trong những câu thơ trên, câu nào mang hàm ý? Nêu rõ hàm ý đó.

Câu 2. (3,0 điểm)

Anh (chị) hãy viết một đoạn văn (không quá 20 dòng) trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề “Bảo vệ tổ quốc”.

Câu 3. (4,0 điểm)

Tình cha con trong đoạn trích “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *