Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Hà Tĩnh năm 2017 – 2018

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ Văn THPT tỉnh Hà Tĩnh năm học 2017-2018. Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề).

Câu 1. (1.0 điềm)

Chỉ ra các phép liên kết câu, liên kết đoạn và xác định rõ từ ngữ của các phép liên kết đó trong phần trích sau:

Tết năm nay là sự chuyển tiếp giữa hai thế kỉ, và hơn thế nữa, là sự chuyển giữa hai thiên niên kỉ. Trong thời khắc như vậy, ai ai cũng nói tới việc chuẩn bị hành trang bước vào thể kỉ mới, thiên niên kỉ mới.

Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất.

(Vũ Khoan, Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới)

Câu 2. (3.0 điếm)

Viết bài văn ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về việc tự học của học sinh hiện nay.

Câu 3. (6.0 điểm)

Phân tích nhân vật Phương Định trong tác phẩm ‘”Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê (Ngữ văn 9, tập hai) để thấy được vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *