Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa năm 2017

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ Văn THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa năm học 2017-2018. Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi: 03/6/2017

Câu 1: (2.0 điểm)
a. Chỉ ra và phân tích ngắn gọn ý nghĩa cùa trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại trong đoạn văn bản sau:

Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh.
“Bố ở chiên khu, bố còn việc bố
Mày có viết thư chớ kế này kể nọ,
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!”

(Bằng Việt, Bếp lửa, SGK Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2011, tr 144)

b. Tìm và phân tích tác dụng của phép tu từ được sử dụng trong câu thơ sau:

Gác kinh viện sách đôi nơi
Trong gang tấc bỗng cách mười quan san

(Nguyễn Du. Truyện Kiều, SGK Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2011.tr 147)

Câu 2: (3.0 điểm)
“Phải biến mình thành một ngọn lửa, ta mới có thế làm bừng lên ánh sáng của thành công”. (Reggie Leach)
Viết một bài văn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói trên.

Câu 3: (5.0 điểm)

“Một trong những sứ mệnh của người nghệ sĩ là phát hiện cho được cái âm thanh kì diệu của cuộc sống vốn rất đỗi bình thường

Ý kiến trên giúp gì cho anh/chị khi lắng nghe những vang âm từ Lặng lẽ Sa Pa ” của Nguyễn Thành Long (SGK Ngữ văn 9. tập 1. NXB Giáo dục, 2011), từ đó rút ra thiên chức của người nghệ sĩ trong sáng tác văn chương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *