Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán TP Hồ Chí Minh 2017 – 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 – 2018. Sở giáo dục và đào tạo TP Hồ Chí Minh. Có đáp án.

Ngày thi 3 tháng 6 năm 2017.
Thời gian làm bài 120 phút (không kể phát đề).
Đề thi:
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán TP Hồ Chí Minh 2017 - 2018 có đáp án
Hướng dẫn giải và biểu điểm dự kiến:
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán TP Hồ Chí Minh 2017 - 2018 có đáp án-1
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán TP Hồ Chí Minh 2017 - 2018 có đáp án-2
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán TP Hồ Chí Minh 2017 - 2018 có đáp án-3
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán TP Hồ Chí Minh 2017 - 2018 có đáp án-4
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán TP Hồ Chí Minh 2017 - 2018 có đáp án-5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *