Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Khánh Hòa năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Không kể thời gian giao đề.

Ngày thi 15/3/2013.
Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Khánh Hòa năm học 2012-2013-1

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *