Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 12 TP.Hồ Chí Minh năm 2016 – 2017

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 12 THPT cấp thành phố, sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ngày thi 9/3/2016. Có đáp án.

Thời gian làm bài 150 phút.Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 12 TP.Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017-4

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *