Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 TP Hà Nội 2014-2015

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 thành phố Hà Nội năm học 2014-2015. Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi: 09 – 04 – 2015

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 TP Hà Nội 2014-2015

Hướng dẫn chấm và đáp án Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 TP Hà Nội 2014-2015:

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 TP Hà Nội 2014-2015-1

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 TP Hà Nội 2014-2015-2

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 TP Hà Nội 2014-2015-3

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 TP Hà Nội 2014-2015-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *