Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý 10 trường THPT Albert Einstein 2016 – 2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý 10 trường TH, THCS, THPT Albert Einstein thành phố Hồ Chí Minh năm học 2016 – 2017. Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề).

Hình thức thi Tự luận.

Câu 1: ( 2 điểm )

1. Chuyển động rơi tự do là gì? Nêu đặc điểm của sự rơi tự do? Viết công thức quãng đường, vận tốc của chuyển động rơi tự do.

2. Một vật nặng rơi từ độ cao 30m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất. Lấy g = 10 m/s2.

Câu 2: ( 1điểm )

Tổng hợp lực là gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành.

Câu 3: ( 3 điểm )

Một cánh quạt máy quay với tần số 400 vòng/ phút. Cánh quạt dài 120cm.

a. Tính thời gian để cánh quạt quay được một vòng.

b. Tính tốc độ dài, tốc độ góc của một điểm ở đầu cánh quạt.

Câu 4: ( 4 điểm )

Khi ô tô chuyển động với vận tốc 12m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ô tô chạy nhanh dần đều. Sau 15s ô tô đạt vận tốc 15m/s

a. Tính gia tốc của xe.

b. Tính vận tốc của ôtô sau 30s kể từ khi tăng ga.

c. Tính quãng đường ôtô sau 30s kể từ khi tăng ga

d. Viết phương trình chuyển động của ô tô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *