Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Đông Anh năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Anh năm học 2017 – 2018. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi 13/12/2017.
Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Đông Anh năm 2017 - 2018-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *