Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 môn Lịch sử – Địa lí lớp 4

A. PHẦN LỊCH SỬ

I. TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1(0,5 điểm): Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì?

A. Âu Lạc.                  B. Văn Lang.                 C. Đại Cồ Việt.              D. Đại Việt.

Câu 2(0,5 điểm): Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán vào năm nào?

A. 40.                         B. 179.                           C. 938.                           D. 968.

Câu 3 (0,5 điểm): Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ ba, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc?

A. Phòng tuyến sông Như Nguyệt

B. Cắm cọc gỗ trên sông Bạch Đằng

C. Chủ động rút khỏi kinh thành Thăng Long

D. Giảng hòa với quân Mông Nguyên

Câu 4 (0,5 điểm): Nhà Trần đã lập ra “Hà đê sứ” để làm gì?

A. Để phòng chống lũ lụt.

B. Để phòng chống hạn hán.

C. Để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê.

D. Để tuyển mộ người đi khẩn hoang.

Câu 5 (2 điểm): Hãy nối sự  kiện ở cột A với tên một số nhân vật lịch sử ở cột B sao cho đúng.

Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 môn Lịch sử - Địa lí lớp 4-

II. TỰ LUẬN:

Câu 6 (1 điểm): Vì sao Lí Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?


B. PHẦN ĐỊA LÍ

I. TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 7(0,5 điểm): Hoàng Liên Sơn là dãy núi:

A. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải.

B. Cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.

C. Cao thứ hai ở nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.

D. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc.

Câu 8 (0,5 điểm):Trung du Bắc Bộ là vùng:

A. Có thế mạnh về đánh cá.

B. Có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta.

C. Có thế mạnh về trồng chè và cây ăn quả.

D. Có thế mạnh về khai thác khoáng sản.

Câu 9 (0,5 điểm): Khí hậu ở Tây Nguyên có đặc điểm là:

A. Có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

B. Có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 10 (0,5 điểm): Thành phố nằm trên cao nguyên Lâm Viên, khí hậu quanh năm mát mẻ, có rừng thông, có nhiều hoa quả và rau xanh là:

A.Thành phố Cần Thơ

B. Thành phố Đà Lạt

C. Thành phố Nha Trang

D. Thành phố Đà Nẵng

Câu 11(2 điểm): Nối ý ở cột A với mỗi ý ở cột B sao cho phù hợp:

Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 môn Lịch sử - Địa lí lớp 4-2

II. TỰ LUẬN:

Câu 12(1 điểm): Đồng bằng Bắc Bộ do những sông nào bồi đắp? Nêu đặc điểm địa hình của đồng bằng Bắc Bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *