Đề cương ôn tập Toán 12 học kỳ I năm 2013-2014

A. NỘI DUNG KIẾN THỨC

– Khảo sát , vẽ đồ thị của hàm số.
– Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của hàm số: Chiều biến thiên của hàm số; cực trị; tiếp tuyến; tiệm cận của đồ thị hàm số; tìm trên đồ thị những điểm có tính chất cho trước; tương giao của hai đồ thị; (một trong hai đồ thị là đường thẳng).
– Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
– Hàm số, phương trình, bất phương trình mũ và logarit.
– Tính diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay, hình trụ tròn xoay; tính thể tích khối lăng trụ, khối chóp, khối nón tròn xoay, khối trụ tròn xoay; tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.

B. CÁC BÀI TOÁN ÔN TẬP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *