Đăng Ký Tài Khoản

Để đăng ký tài khoản trên trang timgiasuhanoi.com mọi người cần gửi các thông tin sau:

Họ Tên: ……………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………….

Địa Chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Số CMT hoặc CCCD: …………………………………………………………………………..

Chuyên môn: ……………………………………………………………………………………..

Lý do tham gia: …………………………………………………………………………………..

Sau khi điền các thông tin xong mọi người gửi về email: [email protected] để chúng tôi kiểm duyệt và cấp quyền đăng bài.

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội