Cách viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng

Bài viết này Trung tâm Gia sư Hà Nội hướng dẫn các em cách viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng với 2 cách rất đơn giản.

Để viết được phương trình đường trung trực của một đoạn thẳng cho trước chúng ta cần phải học thuộc lý thuyết về đường trung trực, đó là định nghĩa và tính chất của nó.

Định nghĩa đường trung trực

Đường trung trực d của đoạn thẳng AB là đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm I của AB.

Cách viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng

Tính chất của đường trung trực

Tính chất 1: Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó. Tức là nếu điểm M thuộc đường trung trực d của AB thì MA=MB

Tính chất 2: Điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó. Tức là nếu MA=MB thì M nằm trên đường trung trực của AB.

Cách viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng

Dựa vào định nghĩa và tính chất của đường trung trực cộng với tính chất của vectơ. Trung tâm Gia sư Hà Nội gửi tới các em 2 phương pháp viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng:

  • Tìm vectơ pháp tuyến của đường trung trực và 1 điểm mà nó đi qua.
  • Áp dụng tính chất 1 ở trên.

Các em áp dụng 2 cách trên vào giải bài tập dưới đây:

Bài tâp: Cho hai điểm A(1;0) và B(1;2). Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Cách viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *