Các bổ đề thường dùng chứng minh bất đẳng thức

Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ với các em một số bổ đề thường dùng khi chứng minh bất đẳng thức. Các em cần ghi nhớ để sử dụng làm BĐT.

Các bổ đề thường dùng chứng minh bất đẳng thức

Các bổ đề thường dùng chứng minh bất đẳng thức-1

Các bổ đề thường dùng chứng minh bất đẳng thức-2

Các bổ đề thường dùng chứng minh bất đẳng thức-3

Các bổ đề thường dùng chứng minh bất đẳng thức-4

Các bổ đề thường dùng chứng minh bất đẳng thức-5

Các bổ đề thường dùng chứng minh bất đẳng thức-6

Các bổ đề thường dùng chứng minh bất đẳng thức-7

(Theo thầy Chu Đình Nghiệp tổng hợp)

1 Comment

Add a Comment
  1. sao ko tải về đc vậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *