Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh

Để giúp các em học sinh lớp 9 có thêm tài liệu để luyện tập, củng cố, và hệ thống các kiến thức cơ bản trong chương trình “Tiếng Anh 9”, chuấn bị cho kì thi Tuyển sinh lớp 10 trung học phố thông, chúng tôi biên soạn cuốn “Bộ để thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh”.

Nội dung cuốn sách được biên soạn bám sát theo cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh công bố, và chương trình Tiếng Anh bậc Trung học cơ sở, chủ yếu ở lớp 9.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 gồm hai phần:

Phần trắc nghiệm (6 điểm)

  • Ngữ âm: 3 câu (0,75 điểm)
  • Ngữ pháp và cấu trúc: 10 câu (2,5 điểm)
  • Điền khuyết (Guided cloze): 8 câu (2 điểm)
  • Tìm lỗi sai: 3 câu (0,75 điểm)

Phẩn tự luận (4 điểm)

  • Dạng thức từ: 4 câu (1 điếm)
  • Đọc hiểu dạng true – false: 4 câu (1 điểm)
  • Viết lại câu: 4 câu (2 điểm)

Ngoài ra phần phụ lục sách có một số đề thi tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh những năm gần đây để học sinh tham khảo thêm.

Đọc Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *