Bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 9 có lời giải

Chia sẻ một số bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình có lời giải dành cho học sinh lớp 9 học lực từ yếu cho tới trung bình, khá giỏi.

Mỗi bài đều giải chi tiết và dễ hiểu, giúp học sinh ôn tập lại kiến thức chuẩn bị thi hết học kì 2.

Bài 1: Một đội xe theo kế hoạch chở hết $140$ tấn hàng trong một số ngày qui định. Do mỗi ngày đội đó chở vượt mức $55$ tấn nên đội đó hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian qui định $11$ ngày và chở thêm được $10$ tấn. Hỏi theo kế hoạch đội xe chở hàng hết bao nhiêu ngày?

Hướng dẫn giải

Gọi thời gian đội xe chở hàng theo kế hoạch là $x$ ngày $(x>1)$

Theo kế hoạch

Số hàng mỗi đội phải chở là $140$ tấn

Mỗi ngày đội xe chở được $140x$ (tấn hàng)

Thực tế

Số hàng mà đội phải chở là $140+10 = 150$ (tấn hàng)

Số ngày mà đội xe chở hết số hàng là $x−1$ (ngày)

Mỗi ngày đội xe chở được $\displaystyle \frac{{150}}{{x-1}}$ (tấn hàng)

Vì thực tế mỗi ngày đội chở được nhiều hơn kế hoạch là $5$ tấn nến ta có phương trình:

$\displaystyle \frac{{150}}{{x-1}}-\frac{{140}}{x}=5$

Giải phương trình ta được $x=7$ hoặc $x=−4$ (loại)

Bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 9 có lời giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *