5 cách chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng

Để chứng minh một đường thẳng là đường trung trực của một đoạn thẳng các em có thể sử dụng một trong 5 cách dưới đây.

Giả sử ta cần chứng minh đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Ta có:

Phương pháp chứng minh d là trung trực của AB:

1. Chứng minh d ⊥ AB tại trung điểm của AB.

2. Chứng minh có hai điểm trên d cách đều A và B.

3. Sử dụng tính chất đường cao, trung tuyến hay phân giác ứng với cạnh đáy AB của tam giác cân.

4. Sử dụng tính chất đối xứng trục.

5. Sử dụng tính chất đoạn nối tâm của hai đường tròn cắt nhau tại hai điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *