43 Đề thi Toán lớp 3 dành cho học sinh giỏi (có lời giải)

Tổng hợp 43 Đề thi Toán lớp 3 dành cho học sinh giỏi có đáp án, lời giải chi tiết được Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ cho học sinh khối lớp 3.

(Mỗi đề làm trong 60 phút)

Đề 1

I/ Trắc nghiệmGhi lại chữ đặt trước kết quả đúng:

1.Số lớn nhất có 3 chữ số là :

a. 989                              b. 100                            c. 999                        d. 899

2.Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 10 phút đến 8 giờ 30 phút là:

a. 20 phút                        b. 30 phút                     c. 40 phút                   d. 50 phút

3.Trong các phép chia có dư với số chia là 7, số dư lớn nhất là:

b. 4                    b. 5                         c. 6                     d. 7

4.Số gồm 3 đơn vị , 7trăm , 8 chục và 2 nghìn là:

a. 3782              b. 7382                 c. 3782                 d. 2783

II/  Tự luận :

Bài 1: Tìm số có ba chữ số biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục , chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị .

Bài 2 : Ngày 6 tháng 7 là thứ ba . Hỏi ngày 5 tháng 9 cùng năm đó là thứ mấy ?

Bài 3 : Ông năm nay hơn cháu 63 tuổi , hai năm nữa ông sẽ gấp 8 lần tuổi cháu . Hỏi hiện nay cháu bao nhiêu tuổi , ông bao nhiêu tuổi .

Xem full 43 Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 3:

2 Comments

Add a Comment
  1. rất hay và bổ ích
    đúng tài liệu mình cần

  2. Đề thi rất hây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội