19 phương pháp chứng minh bất đẳng thức

Từ định nghĩa về bất đẳng thức mà các nhà Toán học đã đưa ra tính chất của BĐT, hằng bất đẳng thức thông dụng và các phương pháp chứng minh bất đẳng thức.

Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ với các em 19 phương pháp chứng minh bất đẳng thức thường dùng trong chương trình toán THCS và THPT:

– Phương pháp 1: Dùng định nghĩa

– Phương pháp 2: Dùng phép biến đổi tương đương

– Phương pháp 3: Dùng bất đẳng thức phụ

– Phương pháp 4: Bất đẳng thức Cauchy

– Phương pháp 5: Bất đẳng thức Bunhiacopxki

– Phương pháp 6: Bất đẳng thức Trê-bư-sép

– Phương pháp 7: Bất đẳng thức Bernouli

– Phương pháp 8: Sử dụng tính chất bắc cầu

– Phương pháp 9: Dùng tính chất của tỷ số

– Phương pháp 10: Phương pháp làm trội

– Phương pháp 11: Dùng bất đẳng thức trong tam giác

– Phương pháp 12: Sử dụng hình học và tọa độ

– Phương pháp 13: Đổi biến số

– Phương pháp 14: Dùng tam thức bậc hai

– Phương pháp 15: Dùng quy nạp toán học

– Phương pháp 16: Chứng minh phản chứng

– Phương pháp 17: Sử dụng biến đổi lượng giác

– Phương pháp 18: Sử dụng khai triển nhị thức Newton

– Phương pháp 19: Sử dụng tích phân

*Chú ý: Tùy từng bài toán và chương trình học mà các em áp dụng cách làm cho hợp lý.

Tải tài liệu tại đây: 19 phương pháp chứng minh bất đẳng thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *