14 bổ đề bất đẳng thức thường gặp

Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ tới các em 14 bổ đề bất đẳng thức quan trọng thường gặp áp dụng trong chứng minh các bài toán BĐT.

14 bổ đề bất đẳng thức thường gặp

14 bổ đề bất đẳng thức thường gặp-1

14 bổ đề bất đẳng thức thường gặp-2

14 bổ đề bất đẳng thức thường gặp-3

14 bổ đề bất đẳng thức thường gặp-4

14 bổ đề bất đẳng thức thường gặp-5

14 bổ đề bất đẳng thức thường gặp-6

14 bổ đề bất đẳng thức thường gặp-7

(Theo thầy Chu Đình Nghiệp tổng hợp)

1 Comment

Add a Comment
  1. sao ko tải về đc vậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *